atrakcję w Szlachtowej

atrakcję w Szlachtowej jest XVII wieczna kościół prawosławny grekokatolicka, po II wojnie ogólnoświatowej przemianowana na świątynia. Pożądane byłoby wejść do leku, cnej paginy (patrząc od wejścia) znajduje się fresk „Chrzest w Jordanie”, do góry niego „Ukrzyżowanie”. Po sztucznej stronie i swary: „Ukoronowanie Najświętszej Bogurodzicy Panny”. Prezbiterium usamodzielnione jest od momentu nawy nadrzędnej ikonostasem, spełnionym w 1927 roku regularnie spośród regułami tzw. szkoły lwowskiej. Ujmy zostały namalowane na płótnie. Ubiory namalowanych osób mają cechy symptomatyczne na rzecz cywilizacyj naszej, ich fizjonomie mają i miejscowe rysy. (więcej…)