Pieniny-Zielone Skałki

Pieniny

Pieniny

Zielone Skałki to niemal dwukilometrowe pasmo skał wapiennych znajdujące się na południowym wschodzie – Pieniny Spiskie. W skład pasma wchodzi kilkanaście skał o indywidualnych nazwach m.in. – np. Rybiarka, Walantowa, Pieronka czy Ślusarska Skała. Pomiędzy poszczególnymi skałami występują niewielkie dolinki oraz miniaturowe łąki. Na uwagę zasługują tutaj przede wszystkim pełne uroku zakątki ze ścianami, ostrymi turniami, miniaturowymi dolinami oraz łączkami wspaniale ułożonymi wśród skał. Po stworzeniu sztucznego zbiornika wodnego (zbiornika Czorsztyńskiego) podnóża Zielonych Skal zostały zalane wodą i w chwili obecnej wschodnia część tego pasma tworzy na tym zbiorniku swego rodzaju półwysep.

Nazwa „Zielone Skałki” jest dość stara. Można ją znaleźć na austriackich mapach pochodzących z 1822 jako „territorium Selene”. Z kolei Szczawnica pokoje w gotyckim kościele w słowackiej Lewoczy pojawia się ona jako „Zielona Góra czyli Tabor”. pluskwica europejska

Pienińska góra

Pienińska góra

Zielone Skały wiążą się z wieloma słynnymi legendami. Spośród nich najciekawsze są te o ukrytych na jej terenie skarbach. Chętnych do poszukiwań nigdy nie brakowało. Szukał ich tutaj podobno m.in. proboszcz z Maniowego. Zanim Zbiornik Czorsztyński został zalany wodą istniała także topiel nazywana wówczas „Żyłą od Morskiego”. Pisał o niej Bronisław Gustawicz, który w 1880 wszedł na najwyższy szczyt Zielonych Skał.

Zielone Skałki są niezwykle ważne pod względem przyrodniczym. Na ich obszarze występują rzadkie gatunki roślin np. Było to także jedyne w Pieninach miejsce, gdzie można było spotkać żbika w jego naturalnym środowisku. Obecnie Zielone Skałki są terenem włączonym do Pienińskiego Parku Narodowego i posiadają status obszary ochrony ścisłej. Jest to zatem teren całkowicie wyłączony z ruchu turystycznego.

 

Comments are closed.